August 12, 2022

Veštenie z kávy

Veštenie z kávy má svoje korene v Číne. Z usadeniny vzniknutej po vypití tureckej kávy sa vytvárajú obrazce, ktoré je treba sa naučiť vidieť. Veštenie z kávy začína už pri jej príprave. Tento chutný nápoj pripravíme tak, že zalejeme horúcou vodou tri malé lyžičky kávy na tri krát, tak aby sa vytvorila chutná pena. Nepoužívajte cukor, mlieko ani smotanu, alebo med. Najlepšie je použiť bielu šálku aj tanierik.
Počas prípravy sa sústreďte na zodpovedanie otázok a veštbu z kávy. V pokoji sa posaďte a pri miešaní kávy si želajte odpovede na vaše otázky. Pri prvom hlte sa poďakujte za odhalenie vašej budúcnosti. Šálku chytajte len jednou rukou, ak ste praváci tak pravou, ak ste ľaváci tak ľavou. Potom vypite kávu siedmimi hltmi, tak aby ostalo trochu tekutiny na spodku šálky. Pootáčajte šálku tri krát v smere hodinových ručičiek, aby sa usadenina dostala na steny šálky. Potom obráťte šálku na tanierik hore dnom. Od kávy neodbiehajte.
Nechajte uschnúť asi 30 minút. Samotné veštenie z kávy sa môže začať. Jednou rukou chyťte šálku a začnite čítať vzniknuté obrazce zo šálky aj z tanierika. Vznikajú tam obrazce postáv oboch pohlaví, zvierat, predmetov a podobne. Hľadajte súvis s týmito kresbami. Pravidelné veštenie z kávy vám vylepší vašu intuíciu aj predstavivosť.

Číslo 3 podľa numerológie

Číslo tri si môžete ľahko predstaviť ako talentované dieťa. Jeho rodičmi ako keby bola mužná 1 a ladná ženská 2. Obidve tieto čísla sú svojimi vlastnosťami rozdielne, ale spolu dávajú vznik novej tvorivej trojke.
Trojka pôsobí mlado, je plná elánu a tvorivej energie. Napriek tomu môže potrebovať usmernenie a vedenie, lebo nemá dosť skúseností. Hlavnou vlastnosťou trojky je kreativita. Vo vnútri trojky drieme veľká túžba vyjadriť svoje vlastné pocity, túžby a vízie.
Ľudia, ktorí majú v dátume narodenia 3 majú blízko k umeniu a ďalším formám komunikácie. Trojkoví ľudia sú charizmatickí a majú zmysel pre humor, dokážu si život vychutnávať plnými dúškami, preto sa v očiach iných zdajú veľmi atraktívni.
Šťastlivci, ktorým životné číslo 3 umožní rozvinúť svoj talent, sú veľa krát v pravý čas na pravom mieste. Avšak aby mala trojka vyrovnaný a šťastný život, musí sa naučiť disciplíne. Talent je len polovica úspechu.

Číslo 2 podľa numerológie

Číslo 2 je jemné, taktné a jeho nositelia sú diplomatickí ľudia. Dokážu odpúšťať a majú veľké porozumenie. Majú radi miernu a pokojnú atmosféru. Tvar dvojky pripomína kľačiacu postavu, preto evokuje pokoru.
V prípade ohrozenia sa, ale ľudia, ktorí majú v dátume narodenia 2, dokážu rýchlo vzpriamiť a pružne reagovať. Dvojka dokáže odpúšťať, má veľkú dávku porozumenia, je skromná, ale napriek tomu dokáže spriadať plány a ovplyvňovať svoje okolie.
Dvojka má psychologický talent a trpezlivosť, estetické nadanie a sklony k umeniu. Ukazuje sa ako citlivý a loajálny partner, emócie sú silné a náročné. Nikdy netoleruje neveru. Dvojkoví ľudia majú najviac vyvinutú intuíciu. Keď zraníte ich city, dokážu byť veľmi kritickí.

Číslo 1 podľa numerológie

Jednotka je číslom stvorenia, prvým číslom, z ktorého vychádzajú všetky ostatné čísla. Je to činorodosť človeka a má veľkú silu. Jednotka prináša výsledky. V život sa nenecháva obmedzovať. Niekedy môže byť človek narodený prvého arogantný, dokonca aj agresívny.
Jednotka chce rásť, dokáže svoje sny premeniť na skutočnosť. Ľahšie sa vyrovnáva s nepriazňou osudu. Ľudia, ktorí majú životné číslo 1 ovládajú priamočiare a jednoduché riešenia. Dôležitý je pre nich výsledok.
Títo ľudia si cenia nezávislosť. No sú niekedy nemilosrdní, tvrdohlaví, netrpezliví a aj často žiarliví. Jednotka, ale určite nepatrí medzi pokrytcov, je odvážna a neznáša nespravodlivosť. Sú odvážni, húževnatí ochrancovia, ale aj vytrvalí protivníci, ktorí kráčajú vzpriamene a hrdo.

Číslo 0 podľa numerológie

Nula je zaujímavým číslom, ktoré sa často spomína. Má v sebe neprejavenú energiu. Malo, by byť symbolom niečoho čo sa doteraz neprejavilo. Je vlastne ničím a všetkým zároveň.
V kabale, tiež z pohľadu židovskej či islamskej tradície je symbolom dokonalosti. Nula je symbolom Boha, duchovnej múdrosti a energie.
Klasická numerológia s nulou nepracuje, ale archetypálna numerológia jej dáva veľký význam. Nula v dátume narodenia má v sebe čistú energiu, pre nositeľa nuly v dátume narodenia je zdrojom životnej sily, a zosilňuje význam predchádzajúceho čísla.
Za jednotkou zdôrazňuje jedinečnosť, slobodomyseľnosť a tiež egoizmus. Za dvojkou zvýrazňuje schopnosť komunikácie, lásky a obetavosti. Za trojkou má vplyv na inteligenciu a myslenie. Za štvorkou praktickosť.
Za päťkou posilňuje vytrvalosť ale aj rozhodnosť. Za šestkou sú nulou podporené umelecké sklony a kreativita. Za sedmičkou má nula silnú intuíciu, pochopenie a duchovný rozvoj. Za osmičkou má logiku a rozumné uvažovanie. A za deviatkou sa ukrýva silná zodpovednosť.

NOV v STRELCOVI

V sobotu 4.12.2021 o 8,42 hod. nastal NOV v STRELCOVI. Tomuto znameniu patrí IX. astrologický dom – dom dlhých ciest, viery, vyššieho vzdelania. V tomto jesennom období si treba zobrať príklad z dobrých vlastností Strelca, ktorý rád pomáha druhým a keď to potrebujeme tak nás vždy povzbudí, tak akosi to vycíti. Ak, by vás pochytil hnev choďte si zabehať alebo zašportovať. Rovnako si dávajte pozor na úrazy z nepozornosti. V tento deň je vhodné začať s bezmäsitým pôstom až do Vianoc. Dopĺňajte vitamín C a D. Nesnažte sa Strelca nejako kritizovať, neodpustil by vám to. Ľudia zatúžia nadväzovať nové známosti a majú veľkú chuť sa zabávať.

Ľudia narodení vo štvrtok

Ľuďom narodeným vo štvrtok, vládne Jupiter. Jupiter je planéta vplyvná, činná a akčná. Títo ľudia chcú od života veľa, sú veriaci, dávajú si rôzne ciele, ktoré chcú rýchlo dosiahnuť. Je ťažké ísť malými krôčikmi k úspechu. Majú sklony k preháňaniu a to im dosť kazí ich život.
Muži narodení vo štvrtok chcú byť veľkými mužmi a dosť často preceňujú svoje schopnosti. Štvrtkoví ľudia sa môžu stať dôležitými osobami, alebo vplyvnými osobami v spoločnosti, potrebujú k tomu veľmi dobré vzdelanie. Sú dobrými učiteľmi. Jupiter im poskytuje možnosti vyššieho vzdelania, preto by to mali využiť.
Jupiter je planéta spoločenských aktivít a pre týchto ľudí môže byť ťažké zvládať osobný život. Práca im zaberá veľa času a energie. Títo ľudia majú podnikateľské schopnosti. Znalosti filozofie a náboženstva im pomáhajú v živote, dávajú im vieru vo vlastné sily. Šťastným dňom je každý štvrtok.