August 12, 2022

Veštenie kariet

Veštecké karty používajú veštci ako pomôcku pre veštenie kariet, už dlhú dobu. Každý človek, by mal niekedy nazrieť do svojho vnútra, aby lepšie spoznal svet, ktorý tvoria naše pocity, postoje a predstavy. Veštci sa nám snažia odpovedať na otázky, ktoré nás trápia.
Ak máte schopnosti na veštenie kariet, mali by ste túto vlastnosť čo najviac rozvíjať, aby ste boli súčasťou dobra tohto sveta. Existujú rôzne kurzy, kde sa viete zdokonaľovať. Každá karta v sebe ukrýva iný príbeh. Niekedy sa nám môže veštenie kariet zdať ako výmysel, ale keď po nejakom čase zistíme, že veštba sa začína napĺňať, veľmi to zamestná našu myseľ. Myslíme a spomíname na konkrétnu veštbu a zisťujeme, že sa plní. Preto, by sme sa veštbám kariet nemali posmievať a brať ich ako hru. Možno v čase veštby očakávame iné odpovede na naše otázky. Môže to v nás začať vyvolávať zmätok. Karty nám vedia veľa našepkať náš osud. Pozorne sledujte karty a odpovede na vaše otázky. Plne sa sústreďte na váš problém a na vašu otázku. Iba tak vám môže veštenie kariet odpovedať pravdivo a ukázať vám správne smerovanie vášho života.
Záleží od veštkyne, ale aj osoby ako sú pripravené na veštbu, aby bolo predpovedanie vašej budúcnosti usmernené na vaše správanie, či rozhodnutia. Veštenie kariet získava v našom živote veľkú flexibilitu a pomáha vyriešiť otázky, ktoré sú pre vás dôležité.

Číslo 9 v numerológii

Deviatka ukončuje radu základných čísiel. Stelesňuje ideály ľudstva, je vznešená a veľkorysá. Má v sebe múdrosť, pochopenie a štedrosť.

Zvláštnosťou deviatky je správanie sa pri jeho násobení. Ak ju vynásobíte akýmkoľvek číslom, vždy vám po zredukovaní na jednociferné číslo zostane opäť deviatka. Preto vytvára v numerológii jedinečný ideál, ktorý stále smeruje sám k sebe. Ak k deviatke pridáte akékoľvek číslo, pri redukovaní na jednociferné číslo zostane výsledkom vždy číslo, ktoré ste pridali.

Tvarom je podobná ako šestka, ktorá má sklony chrániť a podporovať slabších. Deviatka je súcitná, veľkorysá a tolerantná, vyzýva k porozumeniu. Ostatných vedie svojim príkladom. V určitých prípadoch môžu byť nositelia tohto čísla chladnejší až egoistickí.

Číslo 8 v numerológii

Osmička v sebe ukrýva silu, ktorá pomáha k úspechu, ich nositeľom prináša peniaze a moc. Títo ľudia majú realistickejší pohľad na svet, problémy a ich riešenie. Samozrejme, by títo ľudia mali mať dosť elánu.

Na prvý pohľad osmička pripomína snehuliaka, vytvára dojem rovnováhy. Nositelia osmičky majú vyvážené vnútorné a vonkajšie potreby, duchovné a tiež materiálne požiadavky. V duchovnej rovine viac smerujú k realizmu a praktickému uvažovaniu. Dokážu zhmotniť svoje ciele.

Ľudia zo životným číslom osem majú prirodzenú autoritu, často sa ocitnú vo vodcovských roliach. Sú veľkorysí a dokážu riskovať pre správnu vec. Sú to ľudia ambiciózni, dokážu sa ľahšie vysporiadať, nemajú problém s disciplínou. Osmičky, ktoré majú problémy zo sebakontrolou, sú nespokojné, agresívne, plné nenávisti a chamtivosti.

Číslo 7 v numerológii

Ľudia ktorí majú životné číslo sedem, dosiahnu úspech svojou vlastnou silou a energiou. Tieto osoby pracujú hlavne duševne a s prácou vo vlastnom vnútre. Svoj cieľ dosahujú zväčša po veľkom úsilí.

Dosahujú úspechy vo vzdelávaní iných. Číslo sedem vyjadruje skúsenosť, múdrosť a záhadnosť. Je to jedno z najcitlivejších čísiel. Je to číslo, ktoré sa zaujíma o duchovno, náboženstvo, filozofiu, číslo nadzmyslových a liečiteľských schopností. Vyjadruje čas meditácie, analýzy, ukľudnenia sa, stiahnutia sa do ústrania, hľadanie zmyslu života. Vyjadruje tiež analytické schopnosti, inteligenciu, učenlivosť a predstavivosť.

Sedmička má introvertné sklony. Módou sa nositelia sedmičky moc nezaoberajú. Zaujíma ich krása ako taká. Celý život si kladú základné filozofické otázky kto som a kam smerujem.

Číslo 6 v numerológii

Číslo 6 už bolo od minulosti považované za dokonalé. Má v sebe súlad a harmóniu, má zmysel pre umenie a krásu. Šestka je prepojená s majetkom a rovnako ovplyvňuje všetky vzťahy, ako partnerské tak i priateľské, či pracovné.
Nositelia tohto čísla sú pokojní a mierumilovní. Stoja pevnými nohami na zemi, sú spravodliví a zodpovední. Títo ľudia sú obľúbení v spoločnosti pre svoju veselú povahu. Starajú sa o svojich blízkych, sú to typickí ochranári. Žijú pre svoju rodinu. Dávajú príbuzným pocit bezpečia.
No pre ich miernu povahu sú nerozhodní a majú málo sebavedomia. Sú to citliví ľudia, preto hrozí, že ich ľudia môžu využívať. Silno potrebujú cítiť lásku.

Číslo 5 podľa numerológie

Číslo päť je nevypočitateľné, najdynamickejšie zo základných čísiel, je stále v pohybe. Tak ako štvorka túži po pokoji a stabilite, tak päťka túži po zmene a pohybe. Jej životným cieľom je premena a transformácia. Životné číslo päť je typické pre nezávislých ľudí.
Päťka sa chová dosť impulzívne. Pre päťku nie je typické, že by podvádzala, ale keď zacíti potrebu zmeny tak koná. Čo sa týka práce, nie je to typ človeka ktorý rád sedí v kancelárii. Behom života vystrieda viac zamestnaní, než nájde to pravé.
Päťka je všestranná, má rada spoločnosť, je zábavná a má veľmi silnú túžbu po slobode. Vďaka svojej povahe pôsobí ako večný rebel.

Číslo 4 podľa numerológie

Štvorka je číslo, ktoré odráža silu a stabilitu. Ľudia zo životným číslom 4, sú obyčajne spoľahliví a pracovití. Na druhej strane nie sú to rodení vodcovia. Predstavujú poslušných a trpezlivých zamestnancov, pre ktorých majú dôležitý význam tradície a dôvera.
Od štvorky nečakajte túžbu po spoločenskom výslní. Radi sú v nenápadnom tieni. Pracujú tam nepozorovane, ale vytrvale a s nasadením. To, čo vám pripadá nudné, štvorkovým ľuďom pripadá ako pokojné.
Štvorka nerada vyčnieva z davu, ale majú jasné ciele. Rozumejú dôležitým úlohám, mávajú dobrú pamäť a dobre vnímajú detaily. Ich zovňajšok pôsobí zdravo, silno a čisto. Tvar čísla 4 má ostré a rovné hrany, ktoré akoby zobrazovali priamočiare myslenie a jednanie ich nositeľov.
Štvorka symbolizuje zručnosť a správny postoj k riešeniu problémov, ale môže mať aj málo fantázie. Ľudia, ktorí majú 4 v dátume narodenia majú radi disciplínu a loajalitu. Precitlivené štvorky ľahko prepadajú depresívnym predstavám.