August 12, 2022

Veštba online

V dnešnom online svete je ťažké nájsť priateľa, s ktorým by sme sa mohli úprimne poradiť. Niekedy priatelia nemajú dostatok, majú množstvo povinností a podobne. Preto je výhodou veštba online, kde nám budú zodpovedané naše otázky.

Veštba online má svoje výhody a samozrejme aj nevýhody. Výhodou veštby online je, že sa môžeme o svoje problémy s niekým podeliť a požiadať o radu. Nevýhodou veštby online je niekedy rada, ktorá sa nám nemusí páčiť. Každý kto má nejaký problém, alebo by chcel počuť na jeho problém iný názor má možnosť v dnešnej dobe použiť veštbu online. Dnes sme zameraní na iné hodnoty ako je úprimnosť, priateľstvo a citlivosť voči potrebám ostatných. Preto sa ľudia môžu cítiť osamelo a nedokážu nájsť radu, akú by potrebovali. Veštba online je silná a nemala by byť nikdy zneužívaná. Aj tu platia isté pravidlá, ktoré sa musia dodržiavať. Nemalo by sa hovoriť o smrti, násilí, alebo činnostiach, ktoré by mohli druhým ublížiť. Takto sa spolupracuje s bielou mágiou a veštba online, by vám nemala priniesť smútok.

V živote sa stretávame s komplikáciami, ktoré nás môžu spomaliť, preto vám veštba online môže pomôcť. Analyzujte a počúvajte každé slovo, ktoré vám veštec bude hovoriť. Je to miesto kde sa môžete cítiť bezpečne, pretože veštec vás nemá odkiaľ poznať a veštba, ktorú vám povie sa vám môže naplniť postupne.

Číslo 15 v numerológii

Toto je dvojciferné číslo môžete pozorovať aj ako 1 a 5. Ak tieto sčítame tak nám vznikne 6. Čiže sledujeme až tri čísla.

Pätnástka je založená na rodinu. Má chuť objavovať nové veci. Ľudia im veria, pretože sú to vplyvné osoby. Tieto osoby sú považované za dobrých vodcov. Ak hľadáte romantického partnera začnite randiť s pätnástkou. Toto číslo súvisí s novými začiatkami. Vzťahy berie veľmi vážne. Dokonalým partnerom k 15 je sedmička alebo trojka. Radi pracujú s deťmi a staršími ľuďmi. Rovnako môžu pracovať v umeleckom priemysle.

Číslo 15 znamená pozitívnu zmenu, takže je to dobré číslo. Ak vidíte často 15, je čas na zmenu, vylepšiť váš život.

Číslo 14 v numerológii

Ak chcete lepšie pochopiť psychológiu čísla, musíte si ho rozložiť na dve časti: jedna a štyri. V jednotke je túžba po vedení a v štvorke je rovnováha. Je to dobrá kombinácia, lebo vďaka rovnováhe si jednotka môže uvedomiť svoje silné stránky.

Títo ľudia, by si mali dôkladne premyslieť každý svoj krok, a zväčša sa nedopúšťajú unáhlených činov. Muži narodení štrnásteho sa rodia múdri. Sú zodpovední za svoje činy. Nevyhýbajú sa zodpovednosti a na nikoho ju neprenášajú. Sú veselí, vynaliezaví a citliví.

Pre ženy je toto číslo šťastné, lebo im umožňuje stať sa očarujúcimi. Viac sa zaujímajú o horoskopy. Pre štrnástky sa hodí učiteľstvo a iné kreatívne profesie.

Číslo 13 v numerológii

Ľudia narodení trinásteho sú zraniteľní, pracovití, ctižiadostiví, otvorení, verní a samostatní. Sčítanie 1 a 3 nám dáva 4, ktorá je zručná a dokáže naplniť svoje sny a myšlienky.

Nositelia 13 majú najsilnejší nástroj – svoju myseľ. Tak ako myslia, tak žijú. Dokážu tvrdo pracovať, aby získali materiálnu stabilitu a tým aj pocit istoty. Sú praktickí a spoľahliví. Práca je ich koníčkom. V spoločnosti sa cítia ako doma. Títo ľudia sa vďaka pravidelnému pohybu starajú o svoje telo, je pre nich potrebná fyzická stabilita. Činy sú pre nich viac dôležité ako slová. Majú organizačné schopnosti.

Títo ľudia, by si mali dať pozor na workoholizmus, neporiadok a nedostatok. Pomáha im uvoľniť staré myslenie, pretriedenie oblečenia, zvykov a otvorenie sa novému mysleniu, tvoreniu, a realite. Potom k nim prichádza nová životná sila.

Číslo 12 v numerológii

Číslo 12 sa považuje za šťastné číslo (tucet), symbolizuje 12 apoštolov, 12 rytierov, 12 hlavných bohov. Dvanástka má tiež svoje pozitíva a negatíva. Nositelia 12 sú veľmi impulzívni a často odmietajú dobré ponuky. Na úspech si zväčša počkajú do dospelosti.
Sú citliví, nevnímajú rady iných, zle znášajú kritiku, sú rozmarní, nervózni a často nedokážu dokončiť to, čo sami začali. Ale dvanástky sú rodenými lídrami. Sú však nároční, takže často je to s nimi náročné.
Jednotka im dáva túžbu po vodcovstve a dvojka im dáva sny a romantiku. Ak tieto čísla sčítame tak dostaneme 3, ktorá má tiež vodcovskú silu a tak je táto znásobená.

Číslo 11 v numerológii

Majstrovská energia z čísla 11 sa prenáša na ľudí narodených jedenásteho. Toto majstrovské číslo by sme si mali všímať všade okolo nás, pretože jeho energia môže veľmi ovplyvniť naše rozhodnutia a skutky.

Niekedy nie je jednoduché pracovať s energiou, ktorú má toto číslo. Hlavne ak je v dátume narodenia, pretože si vyžaduje silnú osobnosť, ktorá bude vedieť s ním rozumne narábať. Sila je v jeho zdvojení. Ľudia narodení v týchto dňoch, by mali byť uvážliví, rozhľadení a nemali by sa nechať ľahko strhnúť emóciami. Ak sa nositelia týchto čísel s ich energiou nenaučia pracovať, môžu sa dostať na zlé cestičky.

Títo ľudia sú intuitívni, silne duchovne založení a patria sú to takí snílkovia, ktorí nechcú vidieť okolo seba problémy. Sú charizmatickí a dokážu ľudí strhnúť na svoju stranu.

Číslo 10 v numerológii

Za desiatkov sa môže skrývať veľa významov, ktoré sa nedajú vždy správne interpretovať. So zdravou zvedavosťou sa dozviete, čo to znamená a prečo sa s tým v živote stretávate.

Pozitívnou vlastnosťou čísla 10 je jeho sebestačnosť. Ľudia, ktorí majú osudové číslo 10, sú dobre rozvinutí, sú pripravení brániť svoje záujmy. Desiatky sú lojálni, iniciatívni, spoľahliví priatelia a pozorní partneri. Číslo 1 ktoré je v desiatke, potvrdzuje vodcovskú kvalitu. Ľudia narodení 10-teho sú ambiciózni a vytrvalí. Títo ľudia mávajú úspech a šťastie vo všetkých snahách. Nemusia sa báť ťažkostí. Nepoznajú nudu, sú v neustálom pohybe.

Pre desiatkových ľudí je ťažké si vybrať toho správneho partnera. Svadba 10. deň v mesiaci je zväčša kľúčom k šťastnému rodinnému životu.