August 12, 2022

Veštby lásky

Veštby lásky sa využívajú na predpoveď vzťahov lásky. Významy veštby lásky sa obyčajne dá vyložiť rôznymi spôsobmi. Guľa, tarot, pyramída Venuše, veštby z kariet, kávy a podobne sa často používajú na veštby lásky. Pekne nám veštbu lásky ukáže aj numerológia a astrológia. Často dávajú veštby lásky zmysel iba tomu kto sa na ne pýta. Tieto veštby lásky sprevádzajú ľudskú históriu už od samého začiatku.

Samotný výber veštby si vyberá záujemca o túto veštbu. Hľadá medzi rôznymi spôsobmi. Snáď medzi najstaršie spôsoby veštby lásky patrí to detské hravé otrhávanie okvetných lístkov s počítaním ľúbi… neľúbi… Každý z nás môže niekedy v živote skĺznuť tak, že nechtiac ublíži svojmu partnerovi v láske. Neveru, by nemal žiadny milujúci partner urobiť. Avšak horšie ako nevera je domáce násilie, nikto nemá právo, aby fyzicky alebo psychicky ubližoval milujúcemu partnerovi. Ani ponižovanie a využívanie nie je prípustné.

Komunikácia je základom každého vzťahu. Keď vás partner miluje nebude sa vyhýbať rozhovoru. Partnera si hľadáme aby sme neboli sami. Keď sa vo vzťahu cítime osamelí, tak nepotrebujeme partnera. Je potrebné sa pripraviť na rôzne situácie, ktoré vznikajú keď začneme žiť pod jednou strechou. Každý z nás má iné návyky a tieto treba spoločne prispôsobovať tak, aby to obom vyhovovalo. Veštby sú práve vhodné na to, aby poukázali čomu sa máme vyhnúť, aby láska nebola narušovaná.

Číslo 21 v numerológii

Číslo 21 vie povzbudiť ľudí, aby si vážili sami seba tak, ako si vážia svojich blízkych. Keď niečo dávajú iným, mali by sa uistite, že niečo nechajú aj pre seba. Títo ľudia dokážu ostatných, aby zostali optimistami a aby si zachovali svoj pokoja pozitívny postoj k životu.

Dvadsaťjednotka, je symbolom hriešnosti a nových začiatkov. 21 sa skladá z čísla 2 a čísla 1. Sú to vibrácie duality a nachádzania rovnováhy, ohľaduplnosti a spolupráce, vzťahov a partnerstiev a vášho božského poslania duše. Číslo 21 znamená láska, nesebeckosť, všestrannosť, silu a komunikáciu.

Číslo 21 by vám tiež mohlo pomôcť rozvinúť vašu lásku hlbšiu a odolnejšiu. Môže vás uistiť, že vaši blízki, sú vašou najvyššou prioritou.

Číslo 20 v numerológii

Dvadsiatky majú veľmi silnú intuíciu, vedia sa vcítiť do druhých. Majú prirodzenú oddanosť taktnosť aj láskavosť. Dvojka je posilnená nulou a preto všetko prežívajú intenzívnejšie, citlivejšie a vnímavejšie. Títo ľudia sú intuitívni a vedia načúvať vnútornému hlasu.

Pre svoj pokoj potrebujú harmóniu a pohyb. Sú priateľskí, nápadití, spontánni a rozhodujú sa prvým pocitom. Zvyčajne mávajú veľa záujmov. Sú z nich diplomati, ktorí sa rozhodujú v prospech kompromisu. Ľahko jednajú s ľuďmi.

Dvadsiatky potrebujú cítiť lásku, nehu a harmóniu. Majú dar na písomné vyjadrenie. Vo vzťahu majú svoje srdce na dlani. Sú však aj precitlivení, nerozhodní, netrpezliví a dosť sa podceňujú. Mali, by sa naučiť pracovať so svojimi pocitmi.

Číslo 19 v numerológii

Ide o mimoriadne číslo, ktoré prináša dôležité správy vo vašom živote. Ľudia si minulosti mysleli, že je signálom nešťastného čísla.

Numerológia však potvrdzuje, že 19 prináša ľuďom dobré správy a je symbolom úspechu. Skladá sa z 1 a 9. Toto číslo má duchovné energie.
Devätnástkoví ľudia, by mali byť nezávislí, aby preskúmali celý svoj potenciál a dostali sa tak na vyššiu úroveň. Ľudia narodení 19-teho inšpirujú a povzbudzujú ostatných. V tomto čísle sa nachádza aj nový začiatok, pretože z neho vzniká jednotka.

Ako náhle začnú nový začiatok mali by ignorovať minulosť. Títo ľudia majú silné vlastnosti vynikať v rôznych kariérnych oblastiach. Mali by za každých okolností zostať optimisti, aby sa odomkli významy čísla 19.

Číslo 18 v numerológii

Číslo 18 je zložené z týchto energií čísel:
1- nám dáva silu tvorivosti, nezávislosti…
8 – nám dáva odvahu a silu….
9 – nám dáva analytické myslenie, zodpovednosť, múdrosť,…

Ľudia narodení osemnásteho sú zodpovední nie len za seba ale aj za rodinu, krajinu. Vo všetkom hľadajú súvislosti, pravdu aj hlbší zmysel. Majú prirodzenú inteligenciu, organizačné schopnosti. Radi a ochotne pomáhajú druhým. Cítia v sebe ukrytú silu bojovníkov z minulých životov. Aj v týchto životoch majú potrebu bojovať.

Osemnástky sú prirodzene aktívne, potrebujú pohyb. Vďaka pohybu majú jasnú, pokojnú a tvorivú myseľ. Svoje názory úpenlivo presadzujú, veria že sú priame a pravdivé. Robia všetko preto, aby mali fyzickú aj materiálnu hojnosť.

Číslo 17 v numerológii

Ľudia narodení sedemnásteho sú zdatní. Dostali do vienka dar odvahy a sily naplniť svoj život pomocou na duchovnej aj fyzickej pomoci.

Toto číslo obsahuje tri sily, v jednotke je sila, tvorivosť a nezávislosť. V sedmičke je dar liečenia, pozorovania, vcítenie sa do druhého, osmička, ktorá vzniká sčítaním im dáva silu, rovnováhu a odvahu. Títo ľudia sú bystrí, výkonní a pracovití. Niekedy sa musia učiť relaxovať, aby boli v pokoji. Vo vzťahoch potrebujú cítiť vášeň, lásku a energiu. Sú spoločenskí, milujú ľudí, tanec a hudbu.

Milé sedemnástky, ďakujeme vám za vaše nadšenie, vášeň, liečenie, energiu a zdatnosť. Za vašu silu tvorenia a rovnováhu v živote.

Číslo 16 v numerológii

Šestnástka máva jasný pohľad na život. Vie jasne vysloviť svoj názor. Títo ľudia mávajú liečiteľské schopnosti. Zmysel ich života hľadajú hlavne v pomoci druhým.

Vedia prevziať zodpovednosť na seba. Túžia po tom, aby čo najlepšie vychádzali s druhými ľuďmi, aby ich pochopili čo potrebujú a snažia sa im pomôcť. Spojenie energií čísel im dávajú silu, sú tvoriví a majú veľa zámerov . Vedia sa vcítiť a empaticky pomáhajú okoliu. Vzťahy sú pre nich najdôležitejšie a často sa stávajú vo svojom živote liečiteľmi vo vzájomných vzťahoch..Potrebujú mať v živote svoju nezávislosť, pohyb, aktivity. Dávajú si ciele, ktoré vedia aj dosiahnuť vďaka zodpovednosti, dôslednosti a sebadôvere. Mávajú vzťah k zdravému životnému štýlu. Sú ekologicky založení. Majú dar pozorovania.

Potrebujú vedľa seba prirodzenú osobnosť, nezávislého, zodpovedného partnera na ktorého sa môžu spoľahnúť. Mali by sa vyhýbať stresu je to pre ich telo veľká záťaž.