August 12, 2022

Aj naše priezvisko nás ovplyvňuje

Numerológia sa venuje aj identite každého z nás, nášmu krstnému menu a priezvisku, ktoré majú v sebe ukrytú určitú energiu a numerologický a astrologický význam. Tieto údaje majú svoj skrytý význam, ktorý dokáže do určitej miery ovplyvňovať to, či bude ich nositeľ v živote úspešný, či sa mu bude dariť v kariére, alebo vo vzťahoch. Priezvisko sa získava zväčša po svojom otcovi. Aj psychológovia sa zhodujú na tom, že naše krstné meno a priezvisko priamo ovplyvňujú život človeka. U väčšiny mužov platí, že si meno aj priezvisko nesú do konca života, ale väčšina žien prijme po sobáši priezvisko svojho manžela, rovnako aj deti narodené manželskému páru.