August 12, 2022

Narodení v STREDU

Ľuďom narodeným  v STREDU vládne planéta MERKÚR, je to  planéta, ktorá  ovplyvňuje naše zmýšľanie, najmä náš mozog. Má vplyv na naše znalosti, vyjadrovanie ústne aj písomné, intelekt a  pozornosť. Títo ľudia už v skorom veku veľmi radi čítajú a nachádzajú záľubu v knihách. Sú vynikajúcimi žiakmi  a v dospelosti to zvyčajne tiež ďaleko dotiahnu. Sú cieľavedomí  a kladú prísne požiadavky aj sami na seba. Mávajú často pracovné úspechy, no vo vzťahoch je to o čosi zložitejšie. Sú veľmi pracovití  a preto sa stáva dosť často, že im tá pravá láska kvôli workoholizmu môže utiecť. Mali, by byť ostražití  aby neboli prepracovaní  a nevyhoreli.