October 3, 2022

Význam planéty PLUTO

Planéta PLUTO  symbolizuje večný kolobeh života, táto planéta patrí ľuďom narodeným v znamení ŠKORPIÓNA. Títo ľudia sú spoločnosťou problematického chápania. Nepoznajú strednú cestu, ich túžby sú protikladné. Chcú byť autentickí a nezávislí, ale vytvárajú si závislosti na iných.

Nie sú ľahostajní, vždy musia prísť až na spoločné veci, musia zistiť všetky tajomstvá. Čo sa dozvedia nenechávajú vyplávať na povrch, udržiavajú si ich. Sú neústupní, dokážu zájsť do krajnosti. Vytia slabiny iných a aby neboli v strachu a manipulovaní, manipulovať manipulovať. Ak sú citovo zranenie vyvoláva to v nich potrebu pomsty.

Mávajú dobrú pamäť, nezabudnú na nič. Uvedomujú si hranicu života a smrti. Dobrými partnermi môžu byť pre nich jedinci s energiou Býka. Opatrní, by mali byť na vylučovacie a pohlavné orgány.