July 3, 2022

Znamenie PANNA

Znameniu   PANNA vládne živel  ZEM. Títo ľudia majú logické myslenie, sú starostliví a trpezliví. Panny sú pracovité a stoja pevne na zemi. Nie sú to žiadni rojkovia. Sú perfekcionisti a preto niekedy kritizujú. Majú radi poriadok a systém vo všetkom čo robia. Dôležité je pre nich zdravie. Radi pomáhajú ostatné.

Muž   PANNA je človek na úrovni, môžete sa na neho spoľahnúť. Je pracovitý a systematický. Je sčítaný a väčšinou má aj vyššie vzdelanie. Vo vzťahu je pozorný, no s vyznaním lásky máva problém.

Žena   PANNA žije v realite, no v srdci má sny za ktorými ide. Pôsobí dôstojne a svoje emócie si necháva pre seba. Je pracovitá, praktická a kritická aj voči sebe. Verí v lásku.