July 2, 2022

Znamenie RAK

Znamenie RAK vládne živá voda, preto sú títo ľudia veľmi citliví a vnímaví. silné emócie, ale majú im logické myslenie a analytické schopnosti. Sú empatickí a pomáhajú slabším. Sú rodinné založenie.

Muž RAK je citlivý a empatický, riadi sa svojimi pocitmi. Vyznáva tradičné hodnoty a má rád dobré rodinné zázemie. Je skôr konzervatívny, preto mu môže uniknúť zaujímavé ponuky. Láska je pre neho veľmi dôležitá. Je šetrný, nerád míňa peniaze.

Žena RAK   je nežná, citlivá, očarujúca bytosť, ktorej snom je pokojný domov. Je to výborná matka a kuchárka. Páčia sa jej staré veci, ktoré majú históriu. Často sa pripútava k svojim partnerom, ktorý pre ňu veľa znamená